contact.png
招标部0991-2336667
PPP咨询部0991-2336665-806
项目管理部0991-2336665-802
地址乌鲁木齐克拉玛依西路1100号北晟创客空间21层


造价部0991-2208867
BIM技术部0991-2338664
地址乌鲁木齐人民路38好新宏信大厦21层Copyright © www.tuoyuanzixun.com 2017 拓源工程管理咨询有限公司 版权所有   网站管理


20171127167627.jpg
拓源微信公众号
扫描二维码


        招标部  PPP咨询部  项目管理部


        造价部  BIM技术中心  法务部
1511866688126.png沙区克西路1100号  北晟商业广场21层1511866688126.png天山区人民路38号  新宏信大厦21层
1511866678858.png0991-2336665  23366671511866678858.png0991-2208867